Genetik Laboratuvarı
PCR reaksiyon karışımlarının hazırlanması, PCR reaksiyonları ve moleküler biyoloji çalışmaları genetik laboratuvarında  gerçekleştirilmektedir.

PCR karışımları UV dekontaminasyon sağlayan steril PCR kabini içerisinde hazırlanmaktadır. ABI Veriti Thermal Cycler, 96 kuyucuklu 0.2 ml modül ile çalışmaktadır. VeriFlex blok özelliği ile istenilen sıcaklıklarda gradient PCR yapılabilmekte ve cihaz ile hızlı (fast PCR) reaksiyon uygulamaları  bulunmaktadır. Cihaz saniyede 4°C ısıtma/soğutma performansına sahiptir. USB bağlantısı ile veri aktarımı ile kullanıcılara üstün bir performans sunmaktadır. Klasik PCR çalışmalarında kullanılan thermal cycler cihazı ile, DNA ekstraksiyonu ardından aranacak gene özgü primerler  kullanılarak hedef gen bölgesinin  aranan materyal içerisinde olup olmadığı taranmaktadır.  Patojen mikroorganizmaların varlığının genetik olarak tespitinde, et tür tayini analizlerinde, klonlama çalışmalarında PCR yönteminden faydalanılmaktadır.
Laboratuvar ile ilgili fotoğraflar
 
Diğer Laboratuvarlar