.

Yönetim

Prof. Dr. Fatih Mehmet EMEN
Müdür
femen@mehmetakif.edu.tr
+902482133240
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan CESUR TURGUT
Müdür Yardımcısı
acesur@mehmetakif.edu.tr
+902482133265
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre GÜRLEK
Müdür Yardımcısı
megurlek@mehmetakif.edu.tr
+902482133245

Yönetim

  • Yönetim