Untitled Document
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2010K 121180 DPT projesi çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Binası inşaatı, 2011 yılında tamamlanmıştır. Bina yaklaşık 2.600 m² olup, idari ve akademik personel odaları, toplantı salonu, konferans salonu, LPG deposu, soğuk hava deposu ve laboratuvar birimlerinden oluşmaktadır. Proje kapsamı süresince (2011-2012) DPT tarafından verilen 5.500.000 TL (5.000.000 TL proje kapsamında + 500.000 TL ek bütçe) bütçenin 2.000.000 TL’si bina yapımına 3.500.000 TL’si ise laboratuvar cihazları, kullanılacak sarf ve kimyasalların alımında kullanılmıştır. 2012 yılında DPT (T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI) ile görüşülerek proje 2 yıl uzatılmış ve ek bütçe alınmıştır. 

Merkezin görevleri şunlardır;

 • Üniversite bünyesinde yer alan her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkilerde koordinasyonu sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanımına açılmasını sağlamak.
 • Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerin bilimsel araştırmalarının ve projelerinin deneysel aşamalarını desteklemek,
 • Araştırmacılar ve öğrenciler için konferans, panel, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
 • Üniversite öğretim elemanlarının projelerinin deneysel aşamalarını desteklemek,
 • Farklı üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının projelerinin deneysel aşamalarını desteklemek.
 • Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,
 • Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak, bu kurumlara ait sorunların çözümüne yönelik analizleri desteklemek,
 • Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayi aktarımını hızlandırmak,
 • Farklı projeleri geliştirerek bölge ve ülke kalkınmasına yardımcı olmak, elde edilen sonuçları gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.

Merkezimiz;

 • Bölgedeki Gıda ile ilgili sanayicilerin analiz taleplerine,
 • Bölgedeki kamu kuruluşlardan örneğin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Belediyeler, Sağlık Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Birliklerinden gelen analiz taleplerine,
 • Gerek Burdur merkezli veya çevre illerdeki Damızlık Yetiştiriciler Birliği ve Güç Birliği gibi kuruluşların merkezimizden taleplerine,
 • Burdur ve çevresinde yer alan mermer sektöründen gelecek taleplere,
 • Burdur ve çevresinden gül yağı, kekik yağı vb. aromatik yağ üreticilerinden gelebilecek taleplere,

cevap verebilecek şekilde cihaz donanımına sahiptir. 

 
LABORATUVARLAR

BİLGİ/BELGE

LABORATUVAR İZİN BELGELERİ

DUYURULAR