.

FTIR - TGA/DTA - DSC - FT-IR

FT-IR cihazı kullanılarak;

      FT-IR spektrometresi ile yapı analizi yapılabilmektedir, bu analizde özellikle organik bileşiklere ait fonksiyonel alt yapılar tayin edilmektedir.  

       Bileşiklerin yapı tayininde kullanılır.

       Bilinmeyen maddenin infrared spektrumunu değerlendirmek ve güvenirliği fazla olan soğurma bandlarından yapıdaki fonksiyonlu grupların varlığına veya yokluğuna karar vermek amacıyla kullanılır.

       İki bileşiğin aynı olup olmadığını test etmek için kullanılır. Bilinmeyen bir maddenin bilinen bir madde ile aynı olup olmadığına karar vermek için her ikisinin infrared spektrumlarının tamamen üst üste çakışabilir olup olmadığını denemek gerekir. Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR)’da katı ve sıvı numunelerde her türlü grup ve yapı analizleri yapılmaktadır.


TGA/DTA cihazı ile;

      Artan sıcaklığa ve zamana bağlı olarak organik veya anorganik numunelerin kütle değişimini (TGA) ve referans ve örnek arasındaki sıcaklık farkını(DTA) aynı anda ölçmektedir.

       TGA/DTA cihazı ile transformasyon, buharlaşma, süblimleşme, dekompozisyon, dekarbonasyon, dehidrosilasyon, dehidrasyon, organik maddelerin, kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, polimerlerin bozunması gibi uygulamalar yapılabilmektedir.

       DTA, erime, kaynama, parçalanma noktalarını yüksek bir doğrulukla tayin eder. Ayrıca kristallenme ve faz değişimleri hakkında bilgi vermektedir.

 

DSC cihazı ile;

      DSC ile enerjinin sıcaklığa ve zamana bağlı olarak değişimi elde edilir.

       Polimer ve plastiklerde karakterizasyon, kalite kontrol, organik maddelerde polimorfizm, saflık tayini, termal kararlılık, inorganik maddelerde dehidrasyon, faz geçişi gibi özelliklerin belirlenmesi için kullanılır.FTIR Marka-Model:  Perkin Elmer Fronter

TGA/DTA Marka-Model:  Seiko SII TG/DTA 7200

DSC Marka – Model : Perkin Elmer DSC 400 

Laboratuvarlar

 • GC/MS Laboratuvarı
 • Genetik laboratuvarı
 • HPLC Laboratuvarı
 • ICP/OES Laboratuvarı
 • PCR Laboratuvarı
 • FTIR-TGA/DTA-DSC Laboratuvarı
 • LCMS/MS Laboratuvarı
 • XRD laboratuvarı
 • Mikroskopi Laboratuvarı
 • Elektroforez Laboratuvarı
 • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
 • Gıda Analiz Laboratuvarı