.

Gıda Analiz Laboratuvarı

GIDA ANALİZ LABORATUVARI

Azot-Protein Analiz Cihazı: Gerhardt Dumatherm

 

Cihaz Dumas yanma metodunu kullanarak katı ve sıvı numunelerde Azot/Protein tayini yapabilmelidir. Cihaz yüksek sıcaklıktaki fırın içerisinde, oksijen atmosferi altında yakılan organik katı ve sıvı numunelerin (toprak, gıda, gübre, yem,  atık çamur v.b.) içerisindeki toplam azot miktarını, oluşan Azot gazı miktarını Termal Kondüktivite (Isıl iletkenlik) tekniği ile hassas bir şekilde ölçmek suretiyle tesbit etmelidir. Analiz sırasında çevre ve insan sağlığına zararlı olacak hiçbir sıvı kimyasal kullanılmamalıdır. Analiz süresi en fazla 4 dakikadır. 

 

Yağ Ekstraksiyon Cihazı: Buchi E-816

 

Cihaz gıda maddeleri, yem, toprak, atık su, petro kimyasal maddeler, tekstil ürünleri, ilaç ve hammaddelerinde yağ tayini yapabilecek özelliktedir. Gıda ve yemlerde ürünü olumsuz etkilemeksizin sıcak solvent içinde hızlı bir şekilde yağ ekstraksiyonu sağlayan cihazdır. Cihaz ile aynı anda 6 adet yağ tayini işlemi yapılabilmektedir.

 

Nem Analiz Cihazı: Ohaus MB45

Kurutma grafiği direk olarak cihazın ekranı üzerinden izlenebilmektedir. Cihazın tekrarlanabilirliği 3 gr örnek için en fazla % 0.05, 10 gr örnek için en fazla %0.015 şeklindedir. Cihazın hassasiyeti 0.001 gr / %0.01 şeklindedir.


Süt Analizörü

Cihaz ile çiğ sütte infrared yöntemi ile yağ, protein, laktoz, toplam kuru madde, donma noktası ve akım sitometri prensibi ile somatik hücre sayımı yapılabilmektedir. Cihazın inek sütü için kalibrasyonu vardır. Ayrıca cihazda pastörize süt ve UHT süt için de ölçüm yapılabilmektedir. Cihaz 150 örnek/saat kapasitesine sahiptir.


Viskozimetre: Brookfield Viscometer RVDV-II + PX

Sıvıların akışkanlığa karşı gösterdiği direnci ölçmek için kullanılmaktadır. Cihaz dijital ve programlanabilmektedir. CentiPoise (cP) veya MiliPascale/second (mPa.s) biriminde okuma yapabilmektedir.  Cihaz farklı özellikteki numuneler için farklı aparatlar içermektedir (Az miktarda numune kullanılması gerektiğinde su ceketli taşıma aparatı, Akıcı olmayan veya hava kabarcığı oluşan pasta, jel, jöle gibi ürünler için aparat, Pasta türü numuneler, jeller ve içerisinde asılı partiküller bulunan akıcı numuneler için kanatçık şeklinde ölçüm ucu seti (4 adet çeşitli kanatçık büyüklüğünde vane ölçüm ucu).


Renk Ölçüm Cihazı: Konica Minolta Chroma Meter CR-400

Gıdaların kalite kriterlerinden birisi olan; rengini belirlemede kullanılmaktadır. Cihaz portatiftir, aydınlatmayı küresel/0° görüntüleme açısıyla yapabilmektedir. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lambadan oluşmaktadır.

L* (0 Siyah / 100 Beyaz)

a * (+a kırmızılığı / -a yeşilliği)

b * (+b sarılığı / -b maviliği)

göstermektedir.

 


 

Laboratuvarlar

 • GC/MS Laboratuvarı
 • Genetik laboratuvarı
 • HPLC Laboratuvarı
 • ICP/OES Laboratuvarı
 • PCR Laboratuvarı
 • FTIR-TGA/DTA-DSC Laboratuvarı
 • LCMS/MS Laboratuvarı
 • XRD laboratuvarı
 • Mikroskopi Laboratuvarı
 • Elektroforez Laboratuvarı
 • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
 • Gıda Analiz Laboratuvarı