.

ICPOES

ICP OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ

Perkin Elmer marka, Optima 8000 modeldir.  Cihaz tamamen bilgisayar kontrollü, yüksek hassasiyet ve gelişkin tesbit limitlerine sahiptir. Cihazın optik sistemi dış atmosfere kapalı ve izoledir, analiz aşamasında optik bölme en fazla 2 L/dakika azot veya argon ile purge edilmektedir. Sistemin argon tüketimi en fazla 10 litre/dakika olmalıdır. 8 litre/dakika ile de çalışılabilmektedir. Sistemle birlikte alınan asit saflaştırıcı ile, yüksek saflıkta asit elde edilebilmektedir.  

Sistem kullanılarak yapılacak analizler:

      Atık sularda, içme sularında, kaynak sularında, çamurda ağır metal-ağır metal ( Cr, Pb, Zn, Cd, vb. ) analizleri,

      Çeşitli membranlarla ağır metal uzaklaştırılmasında Cr, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu  vb. analizleri,

      Toprakta Ag ve Au analizleri,

      Su ve toprak numunelerinde Fe, K,Cu, Cd, Zn ve Cr vb. elementlerin analizleri,

       Biyolojik materyallerde (Rad plazmasında , kan, serum, doku vb.) Cd vb. analizi, 

      Yaprak numunelerinde Fe, Cu, Zn, Mn, K, P ve N analizleri,

       Alg numunesinde Fe ve Zn analizleri,

       Balık yeminde Cu, Fe, Zn, Cd, Pb, Mn ve Cr, vb. analizleri, 

       Gül kompozitinde Zn, Cu, Cr, Pb, Cd ve Hg analizleri,

       Üzüm suyunda, üzüm ve şarap numunelerinde Na, Ca, Fe, Zn, Mg, K, Mn, N ve P analizleri,

       Meyve suyunda Na analizi,

      Maden cevherlerinde ve mermerde Fe, Cr, Si ve Cu analizleri,

       Çeşitli kömürler kullanılarak ağır metal uzaklaştırılması çalışmasında Cr, Cu, Zn, Cd ve Pb analizleri,

       Sütte metal ve ağır metal analizleri

      Mermerde farklı elementlerin analizi

      Gerekli standart ve kimyasalların temin edilmesiyle farklı tipte analiz yöntemleri geliştirilebilmektedir. Listede yer alan analizlere ait bir kısım standartlar temin edilmiştir. 

Laboratuvarlar

 • GC/MS Laboratuvarı
 • Genetik laboratuvarı
 • HPLC Laboratuvarı
 • ICP/OES Laboratuvarı
 • PCR Laboratuvarı
 • FTIR-TGA/DTA-DSC Laboratuvarı
 • LCMS/MS Laboratuvarı
 • XRD laboratuvarı
 • Mikroskopi Laboratuvarı
 • Elektroforez Laboratuvarı
 • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
 • Gıda Analiz Laboratuvarı