.

MİSYON - VİZYON

Misyonumuz

Laboratuvarımız; 
Deneylerinde uluslararası geçerli yöntemlerin uygulanması,  deney hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş yönetim sistemi ile çalışma kararını almış ve uygulamaya koymuştur. Bu alanda çalışan bir kuruluş olarak amacımız çalışmalarımızda yenilikleri ve teknolojiyi yakından izleyerek, gerekli standart ve kaliteye ulaşmaktır.

Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nın Kalite Politikasına uygun olarak Yönetim Sisteminde iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine fırsat verecek uygulamaları sağlamak, Laboratuvarın etkin bir şekilde yönetimini sağlamak ve deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Vizyonumuz

Laboratuvarımız;
Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, gıda laboratuvarları ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı,

Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardı’nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi,

Laboratuvarımızda yapılacak olan analizlerle ilgili her türlü analiz talebini tarafsız olarak değerlendirmeyi, laboratuvar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları analiz sayısından veya bu analizlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, 
Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi,

TS EN ISO/IEC 17025 Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi,  tüm laboratuvar personelinin kalite politikasını benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi hedeflemektedir.

 

Hakkımızda

  • Misyon - Vizyon
  • Akademik Personel
  • İdari Personel Listesi