.

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Patojen Bakteri Analiz Cihazı: mini VIDAS

 

Sistem, Salmonella (hareketli ve hareketsiz), Campylobacter, Listeria monocytogenes, Listeria spp, E.coli O157:H7, E.coli O157 ve Stafilokok enterotoksin testlerini başka bir cihaza gerek kalmadan doğrudan numuneden çalışabilmektedir.

Numunede;


Salmonella

L. monocytogenes

E. coli O 157 H7

Staph enterotoxin II

çalışılabilmektedir.

 

Hızlı Mikrobiyolojik Analiz Cihazı (Kalite İndikatörleri Mikroorganizmaları Sayım Cihazı): TEMPO

 

Cihaz toplam bakteri, E.coli, Coliform gibi insan ve evcil hayvan gıdalarındaki kalite indikatörleri mikroorganizmalarının sayımında kullanılabilmektedir. Cihaz hazırlık ünitesi ve okuma ünitesinden oluşmaktadır. Cihazda bütün testler en geç 72 saatte sonuçlandırılabilmektedir. Sistemde her bir kartı (testi)15 saniyede okunabilmekte, sistemde 20 tane kart (test) aynı anda okunabilmektedir.  Cihaz Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı (AKS), Ecoli sayımı, Toplam Koliform grubu bakterilerim sayımı, EMS Koliform Sayımı, Koagülaz pozitif Staphylococcus sayımı, Enterobacteriaceae ailesi sayımı, Maya-Küf (beraber) sayımı ve Laktik Asit Bakterileri Sayımı yapabilmelidir.

 

Şu anda kitle çalışılabilen mikrpprganizma türleri;

 

      Toplam canlı sayımı  

      Toplam koliform

      Enterobacteriaceae

      E. coli

      Maya-küf

      S. aureus

 

 

 

Laboratuvarlar

 • GC/MS Laboratuvarı
 • Genetik laboratuvarı
 • HPLC Laboratuvarı
 • ICP/OES Laboratuvarı
 • PCR Laboratuvarı
 • FTIR-TGA/DTA-DSC Laboratuvarı
 • LCMS/MS Laboratuvarı
 • XRD laboratuvarı
 • Mikroskopi Laboratuvarı
 • Elektroforez Laboratuvarı
 • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
 • Gıda Analiz Laboratuvarı