Elektroforez Laboratuvarı

DNA, RNA, RFLP ve PCR ürünlerinin agaroz jelde görüntülenmesi için değişik boyutlarda ve çok sayıda örneklerin çalışılabileceği yatay elektroforez sistemleri laboratuvarımızda bulunmaktadır.Laboratuvarımızda etidiyum bromür yerine mutajen ve toksik olmayan floresan EZ-Vision (Amresco) boyası kullanılmaktadır. 
Laboratuvar ile ilgili fotoğraflar
 
Diğer Laboratuvarlar